Poslední verze

HomeEKO 3SR16

7 Říjen, 2013

Domů

Změny verzí

HomeEKO 3SR16 07.10.2013
 • upraven import dat z mobilní aplikace HomeEKO Lite (Android)
 • upraveno obnovení dat ze zálohy programu 
HomeEKO 3SR15 20.06.2013
 • byl doplněn import dat z mobilní aplikace HomeEKO
 • při zadávání nového záznamu v evidenci automobilu je možné využívat číselník, kde používané texty slouží jako předlohy
 • do vyhodnocení byly doplněny další sloupce (osoby, místa, činnosti, ...)
 • v porovnání bylo na osách grafu upraveno měřítko
HomeEKO 3SR14 25.02.2013
 • doplněny grafy do detailu vyhodnocení účtů, skupin účtů, kódů, osob, míst a činností
 • doplněno grafické zobrazení do evidence automobilu (také po měsících, týdnech apod.)
HomeEKO 3SR13 18.01.2013
 • opravena chyba při tisku dat z evidence příjmů a výdajů, kdy v některých případech nebyly položky správně seřazeny
 • opraveno zobrazení grafu z uživatelsky zadávaných evidencí ostatních
 • opravena chyba v trvalých příkazech, kdy se při opravě změnilo datum na posledního v měsíci
HomeEKO 3SR12 30.03.2012
 • doplněna možnost zapnutí kontroly aktuálnosti verze po spuštění programu "Po spuštění programu kontrolovat aktuálnost verze programu"
 • doplněn odkaz na diskuzní fórum programu HomeEKO
 • doplněna možnost výběru zobrazení sloupců
 • při zadávaní nové položky byla doplněna volba "při vstupu otevřít číselník"
HomeEKO 3SR11 23.02.2012
 • doplněno vyhodnocení osob, míst, činností a adres
 • rozšířeno množství dat v nově vytvořené vzorové domácnosti (osoby, místa, činnosti, adresy)
HomeEKO 3SR10 30.11.2011
 • formát data v programu byl nastaven na pevný formát den.měsíc.rok (30.11.2011), z důvodu problémů při zadávání data na některých (počeštěných) Windows 7
 • posledně vybraný účet v okně "Příjmy a výdaje" se zapamatuje pro každou domácnost samostatně
   
HomeEKO 3SR9 11.11.2011
 • formát data se řídí systémem (ctí přehození roku a dne)
 • okno "Příjmy a výdaje" si pamatuje naposledy zvolený účet
 • při výběru textu z číselníku v okně "Příjmy a výdaje" zůstane text zaostřen pro jeho případné doplnění
HomeEKO 3SR8 27.06.2011
 • odstraněna chyba vytváření trvalých příkazů při zatržené volbě "potvrzovat provedení plateb"

HomeEKO 3SR7 22.06.2011
 • doplněn restart programu po vytvoření databáze